Namanja Trifunović, dobitnik nagrade 2013. godine

27. Januar 2014

Nagrada "Kruna uspeha" predstavlja prestižno priznanje i čast, ali i obavezu da na sebi radimo i da se konstantno usavršavamo. Pored nagrade koju sam dobio postao sam i član jednog elitnog kluba, kluba čiji su članovi u svakom pogledu izuzetni

Nemanja Trifunović

Sa kakvim ste se ambicijama i željama prijavili na konkurs "Kruna uspeha", kako biste definisali Vašu motivaciju?

Na konkurs "Kruna uspeha" sam se prijavio poslednjeg dana konkursa na sugestiju drugarice, koja je videla konkurs na sajtu Elektrotehničkog fakulteta...U tom trenutku nisam u potpunosti bio upoznat sa procesom slekcije kandidata, ali mi se ideja o nagrađivanju najboljih diplomaca Beogradskog univerziteta dopala.

Šta Vam je tokom celokupnog procesa predstavljalo najveći izazov, i na koji način ste ga prevazišli?

Za mene je naveći izazov predstavljalo pisanje eseja, čak sam razmišljao da odustanem od konkursa kada sam saznao da se od kandidata traži da pišu eseje. Pri pisanju eseja trudio sam se da napišem nešto kreativno i drugačije, nešto što bi me izdvojilo od ostalih kandidata. Ovaj pristup se ispostavio uspešnim.

Kako ste doživeli sam trenutak proglašenja pobednika u veoma zahtevnoj konkurenciji, i na koji način smatrate da će se to iskustvo odraziti u nastavku lične edukacije i poslovnog usavršavanja?

Nagrada "Kruna uspeha" predstavlja prestižno priznanje i čast, ali i obavezu da na sebi radimo i da se konstantno usavršavamo. Pored nagrade koju sam dobio postao sam i član jednog elitnog kluba, kluba čiji su članovi u svakom pogledu izuzetni...

Nakon uspešno završenih osnovnih studija, koje ste zadatke i ciljeve postavili za predstojeći period, u domenu profesionalnog?

Po završetku osnovnih studija upisao sam master studije na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Trenutno sam na četvoromesečnoj praksi u firmi Maxeler Technologies u Londonu. Po završetku školovanja planiram da ostanem u Srbiji.

Da li je po Vašem mišljenju jedinstveni projekat porodice Petrović moguće dodatno unaprediti, i približiti najuspešnijim diplomcima Univerziteta u Beogradu?

Projekat prodice Petrović je dobro zamišljen i organizovan. Po mom mišljenju ovaj projekat bi trebalo da dobije širi značaj i publicitet. Takođe, mislim da bi fakulteti mogli i revnosnije da obaveštavaju i informišu svoje najbolje sudente o postojanju nagrade "Kruna uspeha".